Νέα Προγραμματική Περίοδος, νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης

 

Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής

Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης

 

Συντήρηση και αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

 

Σταθμός συμπίεσης φυσικού αερίου στη Νέα Μεσημβρία (Θεσσαλονίκη)

 

Αποπεράτωση του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα 

και του κλάδου Λεύκτρο-Σπάρτη

Επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας,

τμήμα Αιγάλεω - Αγία Μαρίνα

Προγράμματα για

Επιχειρήσεις

Προγράμματα για

Ιδιώτες

Επικοινωνήστε

Μαζί Μας

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

February 12, 2016

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για παρελκυστικές πρακτικές Παρόχων Κατάρτισης σε ανέργους σχετικά με επικείμενες δράσεις του ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας για παρελκυστικές πρακτικές Παρόχων Κατάρτισης σε ανέργους σχετικά με επικείμενες δράσεις του ΕΣΠΑ Τις τελευταίες ημέρες και ενόψει της έναρξης του προγράμματος […]
January 25, 2016

Το νέο ΕΣΠΑ ξεκινάει και θα μοιράσει συνολικά 6,75 δισ ευρώ

Το νέο ΕΣΠΑ ξεκινάει και θα μοιράσει συνολικά 6,75 δισ ευρώ Προκηρύσσονται την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου οι πρώτες τέσσερις κοινοτικές δράσεις του νέου ΕΣΠΑ συνολικού […]
December 29, 2015

Προδημοσίευση πρόσκλησης για την ενίσχυση της ερευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς της Μικροηλεκτρονικής και των Προηγμένων …

Συνοπτική περιγραφή: Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας 2014-2020 προχώρησε στην προδημοσίευση πρόσκλησης για την Ενίσχυση σχεδίων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της RIS3 και συγκεκριμένα στους τομείς «Μικροηλεκτρονικής» (περιλαμβανομένων των εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων και καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής) και «Προηγμένων υλικών».Είδος: Ανακοίνωση
December 18, 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν έχει ξεκινήσει η υποβολή προτάσεων επενδύσεων σε προγράμματα του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία …

Συνοπτική περιγραφή: Σε συνέχεια των πολυάριθμων ερωτήσεων του κοινού αποσαφηνίζεται πως δεν έχει ξεκινήσει η υποβολή φακέλων επενδύσεων σε προγράμματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία του ΕΣΠΑ 2014-2020.Είδος: Ανακοίνωση

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

January 12, 2016

Δράσεις αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα – Α΄ φάση εξειδίκευσης

Συνοπτική περιγραφή: Δράσεις απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του Δημόσιου Τομέα, βελτίωσης της λειτουργίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, απλοποίησης εξωστρεφών διαδικασιών φορέων του Δημοσίου καθώς και δράσεις που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν στους τομείς της πολιτικής δικαιοσύνης, της κοινωνικής ασφάλισης και της δημοσιονομικής και φορολογικής διαχείρισης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 5/11/2015 - 29/2/2016
January 11, 2016

Δράσεις εφαρμογής αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα – Α΄ Φάση Εξειδίκευσης

Συνοπτική περιγραφή: Στα πλαίσια της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν : Οριζόντιες δράσεις απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του Δημόσιου Τομέα και βελτίωση της λειτουργίας τους Δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κάθετος τομέας πολιτικής: κοινωνική ασφάλιση) Δράσεις απλοποίησης εξωστρεφών διαδικασιών φορέων του Δημόσιου Τομέα, Δράσεις που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν ανά κάθετο τομέα πολιτικής δικαιοσύνη, κοινωνική ασφάλιση και δημοσιονομική-φορολογική διαχείριση Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 5/11/2015 - 29/2/2016
January 11, 2016

Δράσεις Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα και την Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων …

Συνοπτική περιγραφή: H πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων Από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για οριζόντιες δράσεις παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης του προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του πάσης φύσεως προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα Από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) για την προεισαγωγική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και αξιολόγηση όσων πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και για την διαρκή επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 15/10/2015 - 31/12/2015
January 11, 2016

Δράσεις κωδικοποίησης της Νομοθεσίας και μείωσης της πολυνομίας και κακονομίας – Α΄Φάση Εξειδίκευσης

Συνοπτική περιγραφή: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, κατά την Α’ Φάση Εξειδίκευσης, θα χρηματοδοτηθούν εγκεκριμένες και υψηλού βαθμού ωριμότητας δράσεις κωδικοποίησης νομοθεσίας, καθώς και ενέργειες για τη δημιουργία μιας Εθνικής Πύλης για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 30/11/2015 - 29/2/2016

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το ΕΣΠΑ 2014-2020 ?

Στείλτε μας μήνυμα στην επικοινωνία