Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονία
February 12, 2016
Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης στη Δυτική Μακεδονία
February 12, 2016

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ενέργειες και έργα για την τεχνική υποστήριξη εφαρμογής του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως συμπληρωματικά – εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης, πληροφόρηση και επικοινωνία, αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι, ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων, επίλυση καταγγελιών και ελέγχου.

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής

από 2/1/2016 έως 30/11/2023

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Οι πράξεις που θα υποβληθούν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα στο εγκεκριμένο πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020.

Τι χρηματοδοτείται

  • εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης
  • πληροφόρηση και επικοινωνία
  • αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι
  • ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων
  • επίλυση καταγγελιών και ελέγχου

Προϋπολογισμός

€ 450.000

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/1/2016

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.