Δράσεις ΜΜΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
February 12, 2016
Δημιουργία υποδομών και υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη πλημμυρικών συμβάντων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος της Αττικής
February 12, 2016

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρακτική Άσκηση των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα από 1/11/2015 έως 31/10/2016, υπό την προϋπόθεση ότι η Πρακτική Άσκηση θα είναι ενσωματωμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων / Σχολών των ΑΕΙ. Θα δοθεί ορισμένη προτεραιότητα στην πρακτική άσκηση που είναι υποχρεωτική από το πρόγραμμα σπουδών των ΑΕΙ.

Σε ποιους απευθύνεται

ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ)

Περίοδος υποβολής

από 22/1/2016 έως 15/3/2016

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η Πρακτική Άσκηση να είναι ενσωματωμένη στο Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων / Σχολών των ΑΕΙ.

Τι χρηματοδοτείται

Η αποζημίωση (και ασφάλιση) των ασκούμενων φοιτητών, η διοικητική υποστήριξη του γραφείου πρακτικής άσκησης, οι αμοιβές ιδρυματικών και επιστημονικών υπευθύνων, μετακινήσεις, δράσεις δημοσιότητας και προσέλκυσης φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης, αναλώσιμα, προμήθεια / συντήρηση μικρο-εξοπλισμού.

Προϋπολογισμός

€ 11.771.480

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στη διεύθυνση Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 1ος όροφος, ώρες 10:00-16:00. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/1/2016

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.