Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων δομών και υποδομών υγείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
February 12, 2016
Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων και σύνδεση με το Διαπεριφερειακό δίκτυο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας
February 12, 2016

Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

νέο

Δράσεις για την εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης, οδηγών εφαρμογής, σχεδίων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης περιοχών κλπ.)

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Περίοδος υποβολής

από 1/2/2016 έως 31/12/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • 01. Αίτηση Χρηματοδότησης
  • 02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης
  • 03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
  • 30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα.

Προϋπολογισμός

€ 300.000

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/2/2016

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.