Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης
January 27, 2016
Αποπεράτωση ηλεκτροκίνησης διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΣΚΑ – Κιάτο
January 27, 2016

Ανακαίνιση των γραμμών του ΗΣΑΠ και ενίσχυση της σήραγγας από Ομόνοια έως Μοναστηράκι

Ανακαίνιση των γραμμών του ΗΣΑΠ και ενίσχυση της σήραγγας από Ομόνοια έως Μοναστηράκι

Ανακαίνιση της υποδομής και επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής του ηλεκτρικού από Κηφισιά έως Φάληρο σε μήκος 15,9χλμ και ενίσχυση της σήραγγας στο τμήμα από Ομόνοια έως Μοναστηράκι. Κάλυψη της ηλεκτροφόρου σιδηροτροχιάς. Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ρύθμισης κυκλοφορίας των συρμών και συστήματος οπτικής πληροφόρησης των επιβατών στις αποβάθρες. Εργασίες σωστικών αρχαιολογικών ανασκαφών.

Οφέλη: Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, μείωση της χρονοαπόστασης μεταξύ των συρμών, μείωση θορύβου και δονήσεων, αύξηση της ασφάλειας των επιβατικών μεταφορών και συμβολή στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.

 

Προϋπολογισμός: €48.587.523

 

 

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΠΕΠ Αττικής 2007-2013

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Αττικής

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Μεταφορές
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Φορέας υλοποίησης: Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑΣΥ)