Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Διοικητικής Δικαιοσύνης
January 26, 2016
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
January 26, 2016

Aντιπλημμυρική προστασία παραλιακής ζώνης Βαθέος Σάμου

Aντιπλημμυρική προστασία παραλιακής ζώνης Βαθέος Σάμου

Το έργο περιλαμβάνει την κατάργηση μίας εκ των δύο οδών κυκλοφορίας οχημάτων και την διατήρηση της άλλης ως οδού διπλής κατεύθυνσης, την κατάργηση των χώρων στάθμευσης κατά μήκος της παραλίας καθώς και της μικρής παρακαμπτηρίου έναντι του κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος, τη δημιουργία πεζοδρόμου και ποδηλατοδρόμου δίπλα στη θάλασσα, τον επανασχεδιασμό των νησίδων πρασίνου, τον σχεδιασμό νέων καθιστικών και την ανακατασκευή της παιδικής χαράς, τη δημιουργία περιορισμένου αριθμού θέσεων στάθμευσης στο πεζοδρόμιο του αστικού μετώπου, την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων τόσο στο αστικό όσο και στο παραθαλάσσιο πεζοδρόμιο, την ανακατασκευή και ανύψωση των δικτύων κοινής ωφέλειας και του κρηπιδώματος των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος, την υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ.

Οφέλη: Αναμόρφωση και ανάδειξη της παραθαλάσσιας ζώνης της πόλης της Σάμου ώστε να αντιμετωπισθεί το πλημμυρικό φαινόμενο.

 

Προϋπολογισμός: €3.553.579

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Αστική Ανάπτυξη
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Σάμου