Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
January 26, 2016
Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης
January 27, 2016

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης

Χρηματοδότηση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από άνεργες γυναίκες σε οκτώ Περιφέρειες της χώρας (Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Β. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου). Οι φωτογραφίες αφορούν επιχείρηση που επιδοτήθηκε στο πλαίσιο αυτό στην Κρήτη, με αντικείμενο την πώληση βιβλίων αποκλειστικά για παιδιά και παιδιά με ειδικές ανάγκες, τη διοργάνωση διαλέξεων όπου ενημερώνονται οι γονείς για θέματα που αφορούν τα παιδιά τους από έμπειρους παιδοψυχολόγους, παιδαγωγούς και λογοθεραπευτές και την επιμέλεια επιμορφωτικών παιχνιδιών με διαδραστικά μέσα.

Οφέλη: Χρηματοδοτήθηκαν οι επιχειρήσεις περίπου 1.800 γυναικών, καθώς και η πρόσληψη σε αυτές 1.700 ανέργων ως υπαλλήλων.

 

Προϋπολογισμός: €40.000.000

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων”

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Απασχόληση – Εργασία
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Φορέας υλοποίησης: Εμπορικό και Βιομηχανικό Eπιμελητήριο Πειραιά