Συντήρηση και αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης
January 25, 2016
Αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις και φωτισμός διατηρητέων κτιρίων στα Ιωάννινα
January 26, 2016

Η Όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία

Η Όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε σε 147 δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα, εφαρμόζοντας μια νέα μέθοδο εισαγωγής στοιχείων πολιτισμού και μορφών τέχνης στην εκπαίδευση. Οι μαθητές των σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της όπερας «από μέσα», αφού τις δυο μέρες που διαρκούσε λάμβαναν μέρος σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής της όπερας του Τζοακίνο Ροσσίνι “Ο κουρέας της Σεβίλλης”.

Οφέλη: Αξιοποίηση του πολιτισμού στην εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας τις τέχνες ως διδακτικό εργαλείο. Βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με το «ζωντάνεμα» των μαθημάτων της θεατρικής αγωγής, της μουσικής και των καλλιτεχνικών έγιναν, καθώς τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν και μάθαιναν από τη θεωρία στην πράξη, πως θα «ανεβάσουν» μια θεατρική παράσταση. Άμβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων μεταξύ των παιδιών της επαρχίας και της πρωτεύουσας, καθώς όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως κοινωνικού, οικονομικού και πολιτιστικού υπόβαθρου μπορούσαν να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις δωρεάν.

 

Προϋπολογισμός: €4.758.678

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Όλη η Ελλάδα

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Εκπαίδευση – Κατάρτιση
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Φορέας υλοποίησης: Εθνική Λυρική Σκηνή