Επέκταση προσήνεμου μώλου στο λιμάνι της Καβάλας

Ανάπλαση πλατείας και εμπορικού κέντρου Ορεστιάδας
January 26, 2016
Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Λάρισας
January 26, 2016

Επέκταση προσήνεμου μώλου στο λιμάνι της Καβάλας

Επέκταση προσήνεμου μώλου στο λιμάνι της Καβάλας

Επέκταση του προσήνεμου μώλου του κεντρικού λιμανιού της Καβάλας κατά 80 μέτρα και θωράκισή του, έτσι ώστε να μειωθεί η είσοδος κυματισμού καθώς και να μειωθεί το κυματικό ύψος στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης κατά 50%.

Οφέλη: Ασφαλής ελλιμενισμός των πλοίων ακτοπλοΐας από και προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ασφαλής ελλιμενισμός των μικρών και μεσαίων σκαφών αναψυχής, αλλά και των κρουαζιερόπλοιων που έχει σαν αποτέλεσμα την προώθηση του θαλάσσιου τουρισμού και την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.

 

Προϋπολογισμός: €4.018.374,44

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Μεταφορές
  • Τουρισμός
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Φορέας υλοποίησης: Οργανισμός Λιμένα Καβάλας ΑΕ