Αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις και φωτισμός διατηρητέων κτιρίων στα Ιωάννινα

Η Όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία
January 26, 2016
Επέκταση Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου
January 26, 2016

Αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις και φωτισμός διατηρητέων κτιρίων στα Ιωάννινα

Αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις και φωτισμός διατηρητέων κτιρίων στα Ιωάννινα

Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων συνολικού μήκους 1.850 μέτρων και φωτισμός για την ανάδειξη τεσσάρων σημαντικής αρχιτεκτονικής σημασίας και δημοσίου συμφέροντος κτιρίων, από τα οποία τα τρία έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα. Πρόκειται για τα διατηρητέα της Καπλάνειου Σχολής, της Παπαζόγλειου Υφαντικής Σχολής και του κτιρίου Πυρσινέλλα καθώς και το αξιόλογο αρχιτεκτονικό κτίριο της Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης

Οφέλη: Το δίκτυο των πεζοδρομήσεων αποσκοπεί μέσω εναλλακτικών διαδρομών, στη σύνδεση της κεντρικής πλατείας, του νέου εμπορικού κέντρου, της παλιάς αγοράς – ιστορικού κέντρου και της παραλίμνιας ζώνης, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και της ανάπτυξης τουριστικού ρεύματος στην περιοχή.

 

Προϋπολογισμός: €3.449.316,09

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Ηπείρου

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Αστική Ανάπτυξη
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Ιωαννιτών