Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής – Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης
January 25, 2016
Η Όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία
January 26, 2016

Συντήρηση και αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης

Συντήρηση και αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης

Σωστικές επεμβάσεις σε περιοχές των μνημείων της Ακρόπολης που παρουσιάζουν σοβαρά δομικά προβλήματα καθώς και επεμβάσεις αποκατάστασης περιοχών των μνημείων με την ένταξη διάσπαρτου αρχαίου υλικού του οποίου αναγνωρίσθηκε η αρχική θέση. Επιπλέον γίνονται διερευνήσεις της στατικής επάρκειας και της σεισμικής συμπεριφοράς των μνημείων, των περιμετρικών τειχών και του βράχου της Ακρόπολης με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία. Στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες συντήρησης της επιφάνειας στις περιοχές των μνημείων που εκτελούνται αναστηλωτικές εργασίες και σε τμήματα των μνημείων που έχουν άμεση ανάγκη συντήρησης. Όλες οι εργασίες που πραγματοποιούνται τεκμηριώνονται συστηματικά. Προβλέπονται, επίσης, δράσεις προβολής των μνημείων της Ακρόπολης και των έργων αναστήλωσης στο επιστημονικό και το ευρύ κοινό. Στόχος είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, η δημοσιοποίηση και προβολή του έργου που εκτελείται, αλλά και η ανάδειξη του άυλου πολιτιστικού χαρακτήρα και των εγγενών πολιτιστικών αξιών των μνημείων και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που άπτονται της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οφέλη: Συνέχιση του επιστημονικά απαιτητικού και τεχνικά πολύπλοκου έργου της προστασίας, στερέωσης και συντήρησης των μνημείων της Ακρόπολης, που περιλαμβάνονται στα σημαντικότερα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η ανάδειξή τους με ενέργειες που θα συμβάλλουν, εκτός από την διατήρησή τους για τις μελλοντικές γενεές, στην βαθύτερη κατανόησή τους από το ευρύ κοινό και στην προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών.

 

Προϋπολογισμός: €7.700.000

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΠΕΠ Αττικής 2007-2013

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Αττικής

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Πολιτισμός
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Φορέας υλοποίησης: Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης