Βελτίωση οδικού τμήματος Καλύβια-Λαγονήσι-Ανάβυσσος
January 25, 2016
Επαγγελματική συμβουλευτική και κατάρτιση ανέργων της βιομηχανικής ζώνης του Πειραιά
January 25, 2016

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία. Άμεσα ωφελούμενες είναι εργαζόμενες γυναίκες με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις, οι οποίες επιθυμούν την επαγγελματική τους ανέλιξη αλλά και τη διατήρηση της απασχολησιμότητάς τους.

Οφέλη: Αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των γυναικών σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους. Συνολικά από την έναρξη του προγράμματος έως και το τέλος του 2015 ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα περισσότερες από 340.000 γυναίκες.

 

Προϋπολογισμός: € 657.426.871

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Όλη η Ελλάδα

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Κοινωνική Ενσωμάτωση – Κοινωνικές Υπηρεσίες
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Φορέας υλοποίησης: ΕΕΤΑΑ ΑΕ