Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου της HIV λοίμωξης σε ομάδες υψηλού κινδύνου
January 25, 2016
Συντήρηση και αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης
January 25, 2016

Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής – Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης

Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Πληροφορικής – Κτίριο Διάχυτης Νοημοσύνης

Κατασκευή κτιρίου και προμήθεια του απαραίτητου επιστημονικού εξοπλισμού για την στέγαση των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) στον τομέα της Διάχυτης Νοημοσύνης. Το κτίριο βρίσκεται μέσα σε campus του ΙΤΕ και περιλαμβάνει χώρους εργαστηρίων, έρευνας και ανάπτυξης καθώς και χώρους προσομοίωσης δραστηριοτήτων και εφαρμογών. Η εργαστηριακή μονάδα περιλαμβάνει χώρους προσομοίωσης στους οποίους πραγματοποιείται ενσωμάτωση και συνδυασμός των επιμέρους τεχνολογιών σε ολοκληρωμένα Έξυπνα Περιβάλλοντα (π.χ. «έξυπνο σπίτι», «έξυπνος χώρος εργασίας»). Η κάθε θεματική περιοχή υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας αφενός την απαιτούμενη βασική υποδομή Διάχυτης Νοημοσύνης (π.χ. αισθητήρες, αυτοματισμοί, οθόνες, δίκτυα) και αφετέρου τον εξειδικευμένο εξοπλισμό που απαιτείται για την εξομοίωση του σχετικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των χρηστών σε αυτό (π.χ. ηλεκτρονικός εξοπλισμός σπιτιού ή εξοπλισμός παροχής υπηρεσιών υγείας).

Οφέλη: Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

 

Προϋπολογισμός: € 4.014.755

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Κρήτης

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Φορέας υλοποίησης: Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ)/Ινστιτούτο Πληροφορικής