Εγγραφο Εργασίας 1 – Αξιολόγηση και Σχέδια Αξιολόγησης στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
January 14, 2016
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
January 24, 2016

Λιμενική εγκατάσταση κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι Αργοστολίου, Κεφαλονιά

Λιμενική εγκατάσταση κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι Αργοστολίου, Κεφαλονιά

Κατασκευή λιμενικής εγκατάστασης για τον ελλιμενισμό κρουαζιεροπλοίων στο λιμάνι του Αργοστολίου, καθώς και μικρού κτιρίου για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των επιβατών τους. Το έργο περιλαμβάνει τρεις νησίδες για τον ελλιμενισμό των κρουαζιεροπλοίων, δύο μεταλλικές πεζογέφυρες για την σύνδεση των νησίδων, προβλήτα, διαδρόμους πρόσβασης, κρηπιδώματα, φανούς για την φωτοσήμανση της λιμενικής εγκατάστασης και δίκτυα.

Οφέλη:  Αναβαθμίζεται το επίπεδο εξυπηρέτησης της τουριστικής κίνησης στο λιμένα Αργοστολίου και καθίσταται δυνατή η κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών.  Επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα της αποβίβασης και επιβίβασης των τουριστών από τα κρουαζιερόπλοια, επομένως δημιουργούνται προϋποθέσεις προσέγγισης περισσότερων κρουαζιερόπλοιων καθώς και συνθήκες ασφαλείας

 

Προϋπολογισμός: €5.538.907

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Τουρισμός
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Φορέας υλοποίησης: Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας