Ανέγερση 13ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου
January 24, 2016
Βιοκλιματικό Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης
January 24, 2016

Επέκταση βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Γαζίου Ηρακλείου

Επέκταση βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Γαζίου Ηρακλείου

Επέκταση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να δεχθεί τα λύματα του οικισμού Γαζίου, με σημερινό πληθυσμό αιχμής 14.200 ισοδύναμους κατοίκους. Το έργο περιλαμβάνει φρεάτιο τροφοδοσίας, μονάδα λεπτοκοσκίνισης λυμάτων, μονάδα βιολογικής βαθμίδας, απολύμανση, πάχυνση – αφυδάτωση ιλύος, σύστημα αυτόματου ελέγχου, βοηθητικά έργα υποδομής. Η νέα μονάδα χρησιμοποιεί την τεχνολογία των βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR), με μεμβράνες υπερδιήθησης κοίλης ίνας. Στο έργο περιλαμβάνεται η δοκιμαστική λειτουργία και η εκπαίδευση προσωπικού (ΔΕΥΑ Ηρακλείου). Ένα τμήμα της εκροής (περίπου 2.000-2.500 m3 ημερησίως) χρησιμοποιείται ήδη για άρδευση αμπελώνων και ελαιώνων στην ευρύτερη αρδευτική περιοχή του οικισμού του Προφήτη Ηλία (γεωργικού οικισμού στα νότια του Ηρακλείου).

Οφέλη: Η ΕΕΛ Ηρακλείου, που λειτουργεί από το 1996, σήμερα εξυπηρετεί συνολικά 170.000 ισοδύναμους κατοίκους και 30.000 m3 λυμάτων/ημέρα. Με το έργο της επέκτασης–αναβάθμισής της αυξήθηκε η ημερήσια δυναμικότητα σε 36.000 m3 λυμάτων/ημέρα. Η ΕΕΛ Ηρακλείου έτσι, εξυπηρετεί τα οικιστικά συγκροτήματα του καποδιστριακών Δήμων Ηρακλείου και Ν. Αλικαρνασσού, του οικισμού Γαζίου (συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχείων και όλης της παράκτιας ζώνης από τα Λινοπεράματα έως το Αεροδρόμιο).

 

Προϋπολογισμός: €8.976.000

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ταμείο Συνοχής

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Κρήτης

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Περιβάλλον
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Φορέας υλοποίησης: Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ηρακλείου