Δράσεις Υποστήριξης της Οριζόντιας Πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων

Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης στη Δυτική Μακεδονία
January 11, 2016
Δράσεις εφαρμογής αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα – Α΄ Φάση Εξειδίκευσης
January 11, 2016

Δράσεις Υποστήριξης της Οριζόντιας Πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων

Συνοπτική περιγραφή: Υποβολή προτάσεων για δράσεις για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων, την ενδυνάμωση των λειτουργιών που αφορούν τόσο σε οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας, όσο και σε κάθετες δράσεις, άρα και στην παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής ισότητας σε όλο το Δημόσιο Τομέα.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 14/11/2015 - 29/2/2016

Συνοπτική περιγραφή:

Υποβολή προτάσεων για δράσεις για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων, την ενδυνάμωση των λειτουργιών που αφορούν τόσο σε οριζόντιες παρεμβάσεις εθνικής εμβέλειας, όσο και σε κάθετες δράσεις, άρα και στην παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής ισότητας σε όλο το Δημόσιο Τομέα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 14/11/2015 – 29/2/2016Read more

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.