Δράσεις κωδικοποίησης της Νομοθεσίας και μείωσης της πολυνομίας και κακονομίας – Α΄Φάση Εξειδίκευσης

Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης στη Δυτική Μακεδονία
January 11, 2016
Δράσεις εφαρμογής αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα – Α΄ Φάση Εξειδίκευσης
January 11, 2016

Δράσεις κωδικοποίησης της Νομοθεσίας και μείωσης της πολυνομίας και κακονομίας – Α΄Φάση Εξειδίκευσης

Συνοπτική περιγραφή: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, κατά την Α’ Φάση Εξειδίκευσης, θα χρηματοδοτηθούν εγκεκριμένες και υψηλού βαθμού ωριμότητας δράσεις κωδικοποίησης νομοθεσίας, καθώς και ενέργειες για τη δημιουργία μιας Εθνικής Πύλης για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 30/11/2015 - 29/2/2016

Συνοπτική περιγραφή:

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, κατά την Α’ Φάση Εξειδίκευσης, θα χρηματοδοτηθούν εγκεκριμένες και υψηλού βαθμού ωριμότητας δράσεις κωδικοποίησης νομοθεσίας, καθώς και ενέργειες για τη δημιουργία μιας Εθνικής Πύλης για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 30/11/2015 – 29/2/2016Read more