Δράσεις εφαρμογής αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα – Α΄ Φάση Εξειδίκευσης

Δράσεις Υποστήριξης της Οριζόντιας Πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων
January 11, 2016
Δράσεις αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα – Α΄ φάση εξειδίκευσης
January 12, 2016

Δράσεις εφαρμογής αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα – Α΄ Φάση Εξειδίκευσης

Συνοπτική περιγραφή: Στα πλαίσια της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν : Οριζόντιες δράσεις απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του Δημόσιου Τομέα και βελτίωση της λειτουργίας τους Δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κάθετος τομέας πολιτικής: κοινωνική ασφάλιση) Δράσεις απλοποίησης εξωστρεφών διαδικασιών φορέων του Δημόσιου Τομέα, Δράσεις που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν ανά κάθετο τομέα πολιτικής δικαιοσύνη, κοινωνική ασφάλιση και δημοσιονομική-φορολογική διαχείριση Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 5/11/2015 - 29/2/2016

Συνοπτική περιγραφή:

Στα πλαίσια της πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν :

  • Οριζόντιες δράσεις απλοποίησης εσωτερικών διαδικασιών φορέων του Δημόσιου Τομέα και βελτίωση της λειτουργίας τους
  • Δράσεις βελτίωσης της λειτουργίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κάθετος τομέας πολιτικής: κοινωνική ασφάλιση)
  • Δράσεις απλοποίησης εξωστρεφών διαδικασιών φορέων του Δημόσιου Τομέα,
  • Δράσεις που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν ανά κάθετο τομέα πολιτικής δικαιοσύνη, κοινωνική ασφάλιση και δημοσιονομική-φορολογική διαχείριση

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 5/11/2015 – 29/2/2016Read more

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.