Δράσεις Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα και την Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων …

Δράσεις Υποστήριξης της Οριζόντιας Πολιτικής για την Ισότητα των Φύλων
January 11, 2016
Δράσεις αναδιοργάνωσης και απλοποίησης διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα – Α΄ φάση εξειδίκευσης
January 12, 2016

Δράσεις Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα και την Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων …

Συνοπτική περιγραφή: H πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων Από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για οριζόντιες δράσεις παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης του προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του πάσης φύσεως προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα Από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) για την προεισαγωγική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και αξιολόγηση όσων πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και για την διαρκή επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών. Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 15/10/2015 - 31/12/2015

Συνοπτική περιγραφή:

H πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων

  • Από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για οριζόντιες δράσεις παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης και ευκαιριών ανάπτυξης του προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του πάσης φύσεως προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα
  • Από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) για την προεισαγωγική, θεωρητική και πρακτική κατάρτιση και αξιολόγηση όσων πρόκειται να διοριστούν σε θέσεις δοκίμων δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και για την διαρκή επιμόρφωση των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου ΤομέαΠερίοδος υποβολής: 15/10/2015 – 31/12/2015Read more

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.