Μέγαρο Χορού Καλαμάτας
December 30, 2015
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Ιωαννίνων
January 1, 2016

Ολοκλήρωση Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου

Ολοκλήρωση Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου

Κατασκευή τριώροφου κτιρίου του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου και υλοποίηση εργασιών σύνδεσης με τα κοινωφελή δίκτυα και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Περιλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Οφέλη: Παροχή καλύτερων και επαρκέστερων υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Προϋπολογισμός: €52.583.131

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Υγεία – Πρόνοια
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Φορέας υλοποίησης: Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου