Κατασκευή / αναβάθμιση τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου – ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού …
December 29, 2015
Ανακαίνιση της Πορφυριάδας Σχολής στο Καρλόβασι Σάμου
December 30, 2015

Αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού, Δήμου Νέστου

Αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού, Δήμου Νέστου

Δημιουργία υποδομής τηλεθέρμανσης, από την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου του Ερατεινού, στο Δήμο Νέστου, κυρίως για αγροτικές εφαρμογές. Το συνολικό γεωθερμικό πεδίο Ερατεινού καλύπτει μέγιστη δυνητική έκταση 93 τετραγωνικών χιλιομέτρων, εκ των οποίων τα 14 έχουν επιβεβαιωθεί ως κατάλληλα προς αξιοποίηση. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και εγκατάσταση της απαραίτητης υποδομής για την εξαγωγή θερμικής ενέργειας από το γεωθερμικό πεδίο, καθώς και την κατασκευή συνδεόμενου δικτύου τηλεθέρμανσης, ώστε να προμηθεύει τοπικά θερμική ενέργεια για γεωργικούς σκοπούς (μεταξύ άλλων δυναμικές καλλιέργειες, λειτουργία θερμοκηπίων, καλλιέργεια πρώιμων λαχανικών και φρούτων, αποξήρανση προϊόντων γεωργίας.)

Οφέλη: Πιλοτικό πρόγραμμα με σκοπό την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης με χρήση τοπικών ενεργειακών πόρων.

 

Προϋπολογισμός: €8.150.000

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Αγροτική Ανάπτυξη – Ανάπτυξη Υπαίθρου
  • Ενέργεια
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Νέστου
ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.