Κατασκευή / αναβάθμιση τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου – ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού …

Προδημοσίευση πρόσκλησης για την ενίσχυση της ερευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στους τομείς της Μικροηλεκτρονικής και των Προηγμένων …
December 29, 2015
Αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου Ερατεινού, Δήμου Νέστου
December 30, 2015

Κατασκευή / αναβάθμιση τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου – ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού …

Συνοπτική περιγραφή: Επιδιώκεται η κατασκευή / αναβάθμιση κρίσιμων τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Ενδεικτικά, η πρόσκληση δύναται να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με:o την κατασκευή / αναβάθμιση σε οδικά τμήματα του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας που χωροθετούνται σε κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού,o την ολοκλήρωση της κατασκευής της σύνδεσης του αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠερίοδος υποβολής: 19/12/2015 - 31/12/2020

Συνοπτική περιγραφή:

Επιδιώκεται η κατασκευή / αναβάθμιση κρίσιμων τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου (ΔΟΔ) της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

Ενδεικτικά, η πρόσκληση δύναται να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με:
o την κατασκευή / αναβάθμιση σε οδικά τμήματα του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας που χωροθετούνται σε κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού,
o την ολοκλήρωση της κατασκευής της σύνδεσης του αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ΑνάπτυξηΠερίοδος υποβολής: 19/12/2015 – 31/12/2020Read more