Μισθοδοσία των στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ που απασχολούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στις Επιτελικές Δομές, στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ, καθώς και των υποστηρικτικών δομών
December 28, 2015
Συμπλήρωση – αναβάθμιση υποδομών Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης
December 28, 2015

Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της λειτουργίας των δομών συντονισμού, υποστήριξης, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, των Αρχών Πιστοποίησης και Ελέγχου και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ

Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της λειτουργίας των δομών συντονισμού, υποστήριξης, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, των Αρχών Πιστοποίησης και Ελέγχου και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ

Κάλυψη των δαπανών οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ, ως δομή του ΕΣΠΑ. Επίσης, κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, των αρχών πιστοποίησης και ελέγχου του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των ΕΠ (Τομεακών και Περιφερειακών) που αφορούν σε κοινόχρηστα, χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ηλεκτρικού και αποχετευτικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης, σύνδεσης με διαδίκτυο των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των ΕΠ (Τομεακών και Περιφερειακών). Συμπεριλαμβάνεται και το κόστος μίσθωσης χώρων και προμήθειας υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των φορέων αυτών για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονόμικού Δικαίου
  • ΜΟΔ Α.Ε.

Περίοδος υποβολής

από 3/12/2015 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

01. Αίτηση Χρηματοδότησης

02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

Προϋπολογισμός

€ 93.100.000

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2015

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.