Υποδομές διαχείρισης λυμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης
December 28, 2015
Περιφερειακός μηχανισμός παρακολούθησης αγοράς εργασίας στην Περιφέρεια Κρήτης
December 28, 2015

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στην Περιφέρεια Κρήτης

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στην Περιφέρεια Κρήτης

Περιλαμβάνονται δράσεις υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ καθώς και της δομής διαχείρισης του προγράμματος, όπως:

  • Συμπληρωματικά συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης
  • Πληροφόρηση και δημοσιότητα
  • Αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι
  • Ενδυνάμωση διαχειριστικής ικανότητας της Αρχής Διαχείρισης
  • Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης και των δικαιούχων

Σε ποιους απευθύνεται

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης

Περίοδος υποβολής

από 7/12/2015 έως 31/12/2020

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Τι χρηματοδοτείται

  • Συμπληρωματικά συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης
  • Πληροφόρηση και δημοσιότητα
  • Αξιολόγηση, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι
  • Ενδυνάμωση διαχειριστικής ικανότητας της Αρχής Διαχείρισης
  • Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης και των δικαιούχων

Προϋπολογισμός

€ 1.340.283

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/12/2015

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.