Παρεμβάσεις προστασίας εδαφών από διάβρωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
December 28, 2015
Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της λειτουργίας των δομών συντονισμού, υποστήριξης, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, των Αρχών Πιστοποίησης και Ελέγχου και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ
December 28, 2015

Μισθοδοσία των στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ που απασχολούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στις Επιτελικές Δομές, στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ, καθώς και των υποστηρικτικών δομών

Μισθοδοσία των στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ που απασχολούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στις Επιτελικές Δομές, στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ, καθώς και των υποστηρικτικών δομών

Ενίσχυση της οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας του συνόλου των επιτελικών, διαχειριστικών και υποστηρικτικών δομών διοίκησης, συντονισμού, εφαρμογής και πιστοποίησης, της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των επιμέρους ΕΠ της προγραμματικής περιόδου, ώστε να ανταπεξέλθουν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά στις υποχρεώσεις τους (περιλαμβάνονται τα στελέχη της ΜΟΔ ΑΕ που εργάζονται στην κεντρική υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ ή που είναι αποσπασμένα – με διάθεση στις Ειδικές Υπηρεσίες, στις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων, στους ενδιάμεσους φορείς, σε δικαιούχους φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού πράξεων του ΕΣΠΑ.) Εξαιρούνται τα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών των ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας. Ειδικότερα, προβλέπεται η κάλυψη των αμοιβών και εξόδων προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης, εκτός έδρας και λοιπών αποζημιώσεων, καθώς και η κάλυψη λοιπών παροχών των κατάλληλων και υψηλών προσόντων στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ που εργάζονται αποκλειστικά στις προαναφερόμενες δομές και θεωρούνται ικανά να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της υλοποίησης, της διαχείρισης, της παρακολούθησης, της ενημέρωσης, της επικοινωνίας, του ελέγχου και της αξιολόγησης των ΕΠ.

 

Σε ποιους απευθύνεται

  • Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
  • ΜΟΔ ΑΕ

Περίοδος υποβολής

από 3/12/2015 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

01. Αίτηση Χρηματοδότησης

02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:

30. Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα

Προϋπολογισμός

€ 246.000.000

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/12/2015

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.