Ανάπτυξη / αναβάθμιση υποδομών υγείας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
December 28, 2015
Παρεμβάσεις προστασίας εδαφών από διάβρωση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
December 28, 2015

Βελτίωση και συμπλήρωση λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών για τη διασύνδεση με τα ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Βελτίωση και συμπλήρωση λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών για τη διασύνδεση με τα ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Βελτιώσεις και συμπληρώσεις λιμενικών υποδομών για την εξασφάλιση της επαρκούς συνδετικότητας των μικρών νησιών της Περιφέρειας με λιμένες ΔΕΔ-Μ και αφορά εμπροσθοβαρή, μεταφερόμενα ή τμηματοποιημένα έργα. Παρεμβάσεις προτεραιότητας αποτελούν τα μεταφερόμενα έργα και γενικότερα έργα που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Πλαίσιο Εθνικών Μεταφορών (ΣΠΕΜ).

Σε ποιους απευθύνεται

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περίοδος υποβολής

από 1/11/2015 έως 31/12/2015

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Όροι και προϋποθέσεις

Η παρούσα πρόσκληση αφορά εμπροσθοβαρή αφορά μόνο μεταφερόμενα ή τμηματοποιημένα έργα.

 

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά πεδίο παρέμβασης / δράση και κατηγορία περιφέρειας ή και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας του ΕΠ.

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ στη διεύθυνση Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα 491 00. Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/12/2015

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.