Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους οικισμούς β΄προτεραιότητας στην Περιφέρεια Αττικής
December 26, 2015
Τεχνική βοήθεια στήριξης δράσεων ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου
December 27, 2015

Αναβάθμιση οδικών τμημάτων που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αναβάθμιση οδικών τμημάτων που ανήκουν στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Συμπλήρωση, βελτίωση και αναβάθμιση τμημάτων του βασικού και αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ που ανήκουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως ενίσχυση ενός αξιόπιστου και σύγχρονου δικτύου του εθνικού οδικού συστήματος μεταφορών.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περίοδος υποβολής

από 2/11/2015 έως 31/12/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προϋπολογισμός

€ 20.000.000

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/12/2015