Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης …
December 22, 2015
Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρισης υδάτων και παρακολούθησης της ποιότητας τους στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
December 23, 2015

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

Περιγραφή: Το επίσημο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020

Περιγραφή:

Το επίσημο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020Read more