Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της λειτουργίας των δομών συντονισμού, υποστήριξης, διαχείρισης και επιτελικών δομών των …

Περίληψη Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020
December 18, 2015
Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών
December 18, 2015

Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της λειτουργίας των δομών συντονισμού, υποστήριξης, διαχείρισης και επιτελικών δομών των …

Συνοπτική περιγραφή: Το έργο αφορά στην κάλυψη των δαπανών οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της ΚΥ της ΜΟΔ αε, ως δομή του ΕΣΠΑ. Επίσης αφορά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, των αρχών πιστοποίησης και ελέγχου του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των Ε.Π. (Τομεακών και Περιφερειακών). Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Τεχνική ΒοήθειαΠερίοδος υποβολής: 3/12/2015 (-)έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Συνοπτική περιγραφή:

Το έργο αφορά στην κάλυψη των δαπανών οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της ΚΥ της ΜΟΔ αε, ως δομή του ΕΣΠΑ. Επίσης αφορά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των δομών συντονισμού, διαχείρισης και επιτελικών δομών των Υπουργείων, των αρχών πιστοποίησης και ελέγχου του συστήματος διοίκησης και συντονισμού της υλοποίησης του ΕΣΠΑ και των Ε.Π. (Τομεακών και Περιφερειακών).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Τεχνική ΒοήθειαΠερίοδος υποβολής: 3/12/2015 (-)
έως εξαντλήσεως προϋπολογισμούRead more