Υποδομές και εξοπλισμός πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δομών υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Προδημοσίευση του προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”
December 18, 2015
Προδημοσίευση του προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”
December 19, 2015

Υποδομές και εξοπλισμός πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δομών υγείας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή: Η πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση παρεμβάσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που θα αφορούν σε: • Κατασκευή και επέκταση κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας • Αναδιαρρύθμιση, εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων υγείας • Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και ασθενοφόρων για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της ΠεριφέρειαςΕπιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 29/10/2015 - 30/11/2015

Συνοπτική περιγραφή:

Η πρόσκληση αφορά στην χρηματοδότηση παρεμβάσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που θα αφορούν σε: • Κατασκευή και επέκταση κτιριακών υποδομών πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δομών παροχής υπηρεσιών υγείας • Αναδιαρρύθμιση, εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων υγείας • Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και ασθενοφόρων για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Περιφέρειας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Νοτίου ΑιγαίουΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Νοτίου ΑιγαίουΠερίοδος υποβολής: 29/10/2015 – 30/11/2015Read more