Αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση διατηρητέων, ιστορικών και πολιτιστικών κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης …
December 18, 2015
Υποδομές διαχείρισης λυμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης
December 18, 2015

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή: Περιλαμβάνονται δράσεις υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ καθώς και της δομής διαχείρισης του προγράμματος.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΚρήτηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΚρήτηςΠερίοδος υποβολής: 7/12/2015 - 31/12/2020 (-)

Συνοπτική περιγραφή:

Περιλαμβάνονται δράσεις υποστήριξης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ καθώς και της δομής διαχείρισης του προγράμματος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΚρήτηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΚρήτηςΠερίοδος υποβολής: 7/12/2015 – 31/12/2020 (-)
Read more