Αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση διατηρητέων, ιστορικών και πολιτιστικών κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης …
December 18, 2015
Υποδομές διαχείρισης λυμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης
December 18, 2015

Συμπλήρωση – αναβάθμιση υποδομών Υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή: Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ΒΙΤ Νοσοκομείων, παρεμβάσεις (προμήθεια εξοπλισμού) που αφορούν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΚρήτηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΚρήτηςΠερίοδος υποβολής: 21/12/2015 - 29/2/2016

Συνοπτική περιγραφή:

Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ΒΙΤ Νοσοκομείων, παρεμβάσεις (προμήθεια εξοπλισμού) που αφορούν στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΚρήτηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΚρήτηςΠερίοδος υποβολής: 21/12/2015 – 29/2/2016Read more