Συμπλήρωση / αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης

Αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση διατηρητέων, ιστορικών και πολιτιστικών κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης …
December 18, 2015
Υποδομές διαχείρισης λυμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης
December 18, 2015

Συμπλήρωση / αναβάθμιση υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης

Συνοπτική περιγραφή: Αναβάθμιση και συμπλήρωση των υποδομών υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΚρήτηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΚρήτηςΠερίοδος υποβολής: 21/12/2015 - 29/2/2016

Συνοπτική περιγραφή:

Αναβάθμιση και συμπλήρωση των υποδομών υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΚρήτηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΚρήτηςΠερίοδος υποβολής: 21/12/2015 – 29/2/2016Read more