Περίληψη Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Κανονισμός 883/2013 σχετικά με με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και …
December 18, 2015
Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της λειτουργίας των δομών συντονισμού, υποστήριξης, διαχείρισης και επιτελικών δομών των …
December 18, 2015

Περίληψη Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Περιγραφή: Περίληψη Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Περιγραφή:

Περίληψη Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.

Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς ΕλλάδαςRead more