Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ

Αποκατάσταση, ανάδειξη και επανάχρηση διατηρητέων, ιστορικών και πολιτιστικών κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης …
December 18, 2015
Υποδομές διαχείρισης λυμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης
December 18, 2015

Παρακολούθηση των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ

Συνοπτική περιγραφή: Χρηματοδότηση της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης της Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ, ταυτότητες των ακτών κολύμβησης, ενημέρωση φορέων και κοινού.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΚρήτηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΚρήτηςΠερίοδος υποβολής: 21/12/2015 - 31/3/2016

Συνοπτική περιγραφή:

Χρηματοδότηση της παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης της Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ, ταυτότητες των ακτών κολύμβησης, ενημέρωση φορέων και κοινού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ ΚρήτηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια ΚρήτηςΠερίοδος υποβολής: 21/12/2015 – 31/3/2016Read more