Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κίνδυνων από πλημμύρες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης της διδακτορικής έρευνας
December 18, 2015
Συμπλήρωση – αναβάθμιση υποδομών παιδικής φροντίδας στην Περιφέρεια Κρήτης
December 18, 2015

Μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κίνδυνων από πλημμύρες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠερίοδος υποβολής: 16/12/2015 - 31/12/2020

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – ΘράκηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – ΘράκηςΠερίοδος υποβολής: 16/12/2015 – 31/12/2020Read more