Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης της διδακτορικής έρευνας
December 18, 2015
Συμπλήρωση – αναβάθμιση υποδομών παιδικής φροντίδας στην Περιφέρεια Κρήτης
December 18, 2015

Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών

Συνοπτική περιγραφή: Eενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών μέσω υποτροφιών.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 22/12/2015 - 15/2/2016

Συνοπτική περιγραφή:

Eενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών μέσω υποτροφιών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου ΜάθησηΠερίοδος υποβολής: 22/12/2015 – 15/2/2016Read more