Δημοσιεύθηκε η πρώτη προκήρυξη της πρωτοβουλίας URBAN INNOVATIVE ACTIONS

Υποδομές διαχείρισης λυμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης
December 18, 2015
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν έχει ξεκινήσει η υποβολή προτάσεων επενδύσεων σε προγράμματα του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία …
December 18, 2015

Δημοσιεύθηκε η πρώτη προκήρυξη της πρωτοβουλίας URBAN INNOVATIVE ACTIONS

Συνοπτική περιγραφή: Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής δημοσίευσε την πρώτη προκήρυξη της πρωτοβουλίας URBAN INNOVATIVE ACTIONS την Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015.Είδος: Ανακοίνωση

Συνοπτική περιγραφή:

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής δημοσίευσε την πρώτη προκήρυξη της πρωτοβουλίας URBAN INNOVATIVE ACTIONS την Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015.

Είδος: ΑνακοίνωσηRead more