Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής φροντίδας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περίληψη Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020
December 18, 2015
Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών
December 18, 2015

Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής φροντίδας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συνοπτική περιγραφή: Παρεμβάσεις ανάπτυξης νέων καθώς και αναβάθμισης, βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας. Θα χρηματοδοτηθούν κτιριακές παρεμβάσεις, εκσυγχρονισμός εξοπλισμού κλπ.Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - ΘράκηςΠερίοδος υποβολής: 21/12/2015 - 29/4/2016

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις ανάπτυξης νέων καθώς και αναβάθμισης, βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας. Θα χρηματοδοτηθούν κτιριακές παρεμβάσεις, εκσυγχρονισμός εξοπλισμού κλπ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – ΘράκηςΠεριφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – ΘράκηςΠερίοδος υποβολής: 21/12/2015 – 29/4/2016Read more