Προγράμματα – Προσκλήσεις

December 25, 2015

Τοπικές βελτιώσεις στο βασικό (core) σιδηροδρομικό δίκτυο για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας

Τοπικές βελτιώσεις στο βασικό (core) σιδηροδρομικό δίκτυο για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας Yλοποίηση τοπικών βελτιώσεων στο βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας της σιδηροδρομικής γραμμής, […]
December 25, 2015

Αξιολόγηση και Μελέτες για δράσεις ΕΚΤ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αξιολόγηση και Μελέτες για δράσεις ΕΚΤ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Εξειδικευμένες μελέτες και εμπερογνωμοσύνες προτεοιμασίας/εξειδίκευσης της εφαρμογής και της αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΚΤ Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων […]
December 25, 2015

Αξιολόγηση και Μελέτες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αξιολόγηση και Μελέτες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Εκπόνηση των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό 1303/2013 Εξειδικευμένες μελέτες και εμπερογνωμοσύνες προετοιμασίας/ωρίμανσης/εξειδίκευσης της εφαρμογής και της αποτίμησης […]
December 25, 2015

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του Προγράμματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του Προγράμματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης συμπληρωματικών ή/και εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά […]