Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

January 14, 2016

Εγγραφο Εργασίας 1 – Αξιολόγηση και Σχέδια Αξιολόγησης στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Περιγραφή: Φάκελος αρχείων που περιλαμβάνει: Έγγραφο εργασίας που αφορά στις υποχρέωσεις σε σχέση με την κατάρτιση των Σχεδίων Αξιολόγησης του Ευρωπαικού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής.Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)
December 23, 2015

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020

Περιγραφή: Το επίσημο κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020
December 18, 2015

Πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία

Αρχή έκδοσης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
December 18, 2015

Περίληψη Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

Περιγραφή: Περίληψη Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.Αρχή έκδοσης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.