Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Έργα αναβάθμισης μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικής κληρονομιάς πόλεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
February 12, 2016
Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
February 12, 2016

Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα μικρά νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Συμπλήρωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βάση τις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και αφορούν στην κατασκευή / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων, την αναβάθμιση / αναδιαρρύθμιση / στατική ενίσχυση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και την προμήθεια εξοπλισμού.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δ/νση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  • Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Δ/νση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου και Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Κυκλάδων
  • Δήμους Αγαθονησίου, Αμοργού, Ανάφης, Αντιπάρου, Αστυπάλαιας, Θήρας (για Θηρασιά), Ίου, Κάσου, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Λειψών, Μεγίστης, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (για Δονούσα, Ηρακλειά, Κουφονήσι, Σχοινούσα), Καλύμνου (για Ψέριμο και Τέλενδο) Νισύρου, Πάτμου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύμης, Τήλου, Φολεγάνδρου και Χάλκης

Περίοδος υποβολής

από 1/2/2016 έως 31/3/2016

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Όροι και προϋποθέσεις

Νέες υποδομές και εξοπλισμός θα επιλέγονται μετά από αιτιολόγηση στη βάση της χαρτογράφησης των υφισταμένων υποδομών και των αναγκών της Περιφέρειας και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την ασκούμενη πολιτική στον τομέα. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη χωροθέτηση της υποδομής (προσβασιμότητα, εξυπηρετούμενος πληθυσμός, δυνατότητα επέκτασης) στη σχέση κόστους-οφέλους και στην εξασφάλιση του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της. Η εκπαιδευτική υποδομή θα πρέπει να ικανοποιεί τις σύγχρονους κανόνες προσβασιμότητας. Τα έργα που θα επιλεγούν θα πρέπει να έχουν την έγκριση του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης για την σκοπιμότητα υλοποίησης της πράξης.

Τι χρηματοδοτείται

  • Κατασκευή / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων προσχολικής αγωγής
  • Κατασκευή / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων
  • Αναβάθμιση / αναδιαρρύθμιση / στατική ενίσχυση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Προμήθεια εξοπλισμού

Προϋπολογισμός

€ 5.000.000

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη ταχυδρομικά στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» στη διεύθυνση Σάκη Καράγιωργα 22, Ερμούπολη 841 00 επί αποδείξει, με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής ή αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (φαξ) από την 01/02/2016 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων) έως την 31/03/2016 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων). Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/2/2016