Αναπλάσεις, πεζοδρομήσεις και φωτισμός διατηρητέων κτιρίων στα Ιωάννινα
January 26, 2016
Ανάπλαση πλατείας και εμπορικού κέντρου Ορεστιάδας
January 26, 2016

Επέκταση Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου

Επέκταση Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου

Κτιριακή επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου του Ε.ΤΕ.Π.Η., προμήθεια του αντίστοιχου εξοπλισμού καθώς και κατασκευή υπογείου χώρου. Πιο συγκεκριμένα δημιουργήθηκε ισόγειος χώρος 906,03τμ στον οποίο πρόκειται να στεγαστούν θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Στις θερμοκοιτίδες θα φιλοξενηθούν μικρές αλλά δυναμικά ανερχόμενες επιχειρήσεις με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας σε συνεργασία µε ερευνητικά ιδρύματα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Ο χώρος δίνει τη δυνατότητα φιλοξενίας 11 έως 16 επιχειρήσεων, με 37 σταθερές θέσεις εργασίας πλήρως εξοπλισμένες με συμβατικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Οφέλη: Δημιουργία νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσεων στις οποίες πιθανώς να απασχολούνται και απόφοιτοι ή ερευνητές του Πανεπιστημίου, αξιοποίηση των εξειδικευμένων γνώσεων που παράγονται στο Πανεπιστήμιο με τη δημιουργία νέων τεχνολογικά προηγμένων επιχειρήσεων, αύξηση της απασχόλησης ιδίως νέων εξειδικευμένων επιστημόνων και τεχνικών και τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης.

 

Προϋπολογισμός: €2.258.356,19

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Ηπείρου

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Φορέας υλοποίησης: Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Α.Ε.