Επέκταση βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Γαζίου Ηρακλείου
January 24, 2016
Ανάδειξη των οχυρωματικών μνημείων στους μώλους του μεσαιωνικού λιμανιού της Ρόδου
January 24, 2016

Βιοκλιματικό Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης

Βιοκλιματικό Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης

Βιοκλιματική αναβάθμιση του 8ου Δημοτικού Σχολείου Συκεών Θεσσαλονίκης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και χώρων, μέσω του βιοκλιματικού τους σχεδιασμού και της αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η χρηματοδότηση του βιώσιμου σχολείου «χαμηλής ενέργειας» αφορούσε 4 κτίρια, 1 υπόστεγο και 6 αίθουσες διδασκαλίας περιλαμβάνοντας μόνωση – ηλιοπροστασία, φυτεμένο δώμα, φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, κεντρική θέρμανση με σύστημα αντιστάθμισης και αυτονομίας, κεντρικό σύστημα ελέγχου φωτισμού κοινόχρηστων χώρων και βαλβίδες ρυθμιζόμενου χρόνου ροής νερού, διαχείριση όμβριων υδάτων.

Οφέλη: Εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αστική αναζωογόνηση της περιοχής, δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομία.

 

Προϋπολογισμός: €2.198.490.00

 

Προγραμματική περίοδος

  • ΕΣΠΑ

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

  • ΕΠ “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”

Ταμεία συγχρηματοδότησης

  • Ταμείο Συνοχής

Περιοχή εφαρμογής

  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τομέας ενδιαφέροντος

  • Περιβάλλον
Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας
Φορέας υλοποίησης: Δήμος Συκεών Θεσσαλονίκης