Έγγραφο Καθοδήγησης ΕΕ για τα κράτη μέλη και τις αρχές των προγραμμάτων – Αξιολόγηση κινδύνου απάτης και αποτελεσματικά και αναλογικά …
December 18, 2015

N 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14.05.2015) Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα …

Περιγραφή: Ο Ν.4328/2015, στο άρθρο 5 τροποποιεί με τις παραγράφους 11, 12 και 13 τον Ν. 4314/2014 για το ΕΣΠΑ αντίστοιχα στα άρθρα 9, 39 και 59. Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην), Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (πρώην), Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην), Υπουργείο Οικονομικών

Περιγραφή:

Ο Ν.4328/2015, στο άρθρο 5 τροποποιεί με τις παραγράφους 11, 12 και 13 τον Ν. 4314/2014 για το ΕΣΠΑ αντίστοιχα στα άρθρα 9, 39 και 59.

Αρχή έκδοσης: Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην), Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (πρώην), Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην), Υπουργείο ΟικονομικώνRead more

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.