Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου»

Υποδομές διαχείρισης λυμάτων στην Περιφέρεια Κρήτης
December 18, 2015
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν έχει ξεκινήσει η υποβολή προτάσεων επενδύσεων σε προγράμματα του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία …
December 18, 2015

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Εξειδικευμένου Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου»

Συνοπτική περιγραφή: Η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, διενεργεί ανοικτό διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Εξειδικευμένος Συμβούλος Ποιοτικού Ελέγχου», όπως προκύπτει από την αριθμ. πρωτ. 122813/A.ΠΛ. 7632 απόφαση έγκρισης της διακήρυξης.Είδος: Ανακοίνωση

Συνοπτική περιγραφή:

Η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, διενεργεί ανοικτό διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Εξειδικευμένος Συμβούλος Ποιοτικού Ελέγχου», όπως προκύπτει από την αριθμ. πρωτ. 122813/A.ΠΛ. 7632 απόφαση έγκρισης της διακήρυξης.

Είδος: ΑνακοίνωσηRead more

ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την σελίδα μας, για περισσότερες πληροφορίες και για να σας βοηθήσουμε να χρηματοδοτηθείτε απο το νέο ΕΣΠΑ , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 28310 22 2 42 ή αφήστε τα στοιχεία σας για να επικοινωνησούμε εμείς μαζί σας
Οι πληροφορίες σας δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους.